Door een intern merkverhaal te creëren kan het klimaatplan worden gedragen door de medewerkers. Door de merkwaarden voelen medewerkers zich sneller verbonden.

De interne klant meekrijgen 

Firm of the Future heeft in opdracht van de Provincie Gelderland, een klimaatplan ontwikkeld en heeft ons gevraagd om op basis van het klimaatplan een strategisch marketing communicatieplan te ontwikkelen. Uitgangspunt: bewustwording en gedragsverandering van de medewerkers, om hen op die manier actief te laten bijdragen aan de uitvoer van het klimaatplan.

REBELSE AANPAK:

Bij de Provincie Gelderland heb je te maken, zoals bij de meeste overheidsinstanties, met verschillende afdelingen en dus ook diverse culturen. Het klimaatplan is een overkoepeld plan en daarbij moesten alle medewerkers zich betrokken voelen. Wij zijn gaan bouwen een intern merk, waarbij de kernwaarden overeen kwamen met de waarden bij de verschillende medewerkers en bedrijfsculturen.

Het Rebel Effect:

Er is nu een huisstijl, herkenbaar beeld icoon en verhaal voor het klimaatplan. Het uitgewerkte karakter vormt nu een overkoepelend en herkenbaar ‘merk’ voor alle acties vanuit het klimaatplan. Zo kan de Provincie blijven bouwen aan de kernwaarden en het succesvol uitrollen van alle activiteiten rondom de klimaatagenda. De medewerkers kunnen zich nu herkennen in het klimaatplan.

Call Now Button