A Different Rebel heeft ons geholpen met het geven van een merk persoonlijkheid aan onze organisatie. Door de sessies hebben we hier de benodigde aandacht aan kunnen geven, zodat wij weer verder kunnen werken aan onze communicatiestrategie.

Irene Rouwenhorst

Programmamanager, Noordoost Brabant Werkt

Een eigen identiteit

Sinds 2020 heeft het regionale arbeidsmarktprogramma een nieuwe naam: Noordoost Brabant Werkt en geeft het invulling aan een eigen communicatie, na eerder te zijn aangehaakt bij een regio brede manier van communicatie, onder de vlag van AgriFood Capital. NOBW stelde aan ons de volgende vraag: “Hoe creëren wij vanuit onze bescheidenheid toch een eigen identiteit en zorgen wij voor zichtbaarheid naar onze verschillende partners en klanten?” 

Online workshopsessies

In een online workshopsessie zijn wij aan de slag gegaan met de branding voor NOBW. Vanuit de kernwaarden zijn we gaan bouwen aan een eigen identiteit, met een heldere visie, missie en belofte. In een actieve online sessie hebben we daarna met het kernteam alle communicatielijnen en bijbehorende uitdagingen boven water gehaald. NOBW kan op basis van deze inzichten verder bouwen.

Het Rebel Effect:

Als netwerkorganisatie is het een grote uitdaging om zichtbaar te zijn voor alle partijen. Door vanuit kernwaarden een eigen identiteit te ontwikkelen is het voor NOBW mogelijk om nu zowel intern als extern de toegevoegde waarde te laten zien. 

Vanuit bescheidenheid toch zichtbaar zijn.

Call Now Button